Thứ Ba, 26 tháng 7, 2011

SEL ICON - Integrated Communications Optical Network


The SEL ICON™ provides a new approach to solving voice and data communications network design.
The ICON combines SONET and Ethernet technologies with flexible drop interfaces to provide an integrated data and voice communications solution in a single platform.
The ICON provides the communications infrastructure for complete end-to-end solutions and complex applications, including:
  • Precise Time Distribution
  • Synchrophasor Control of Power Systems
  • Teleprotection
  • Security Management
The SEL ICON is easy to configure and manage using SEL-5051 Network Management System Software. With SEL-5051 Software, users can implement system security management procedures and achieve NERC CIP compliance.
The ICON is available in a 19-inch, shelf-mount package and an 8-inch, DIN-rail or panel-mount package. Power supply modules, available in redundant configurations, provide power to each module as well as to Ethernet ports on the line module for connecting Power over Ethernet (PoE) devices. All ICON modules are hot-swappable.
The SEL ICON is designed and built to address demanding communications needs and operate in extreme environments. The ICON is suited for utilities, light-rail and highway transportation, manufacturing, petrochemical plants, pipelines—anywhere dependable communication is required to support critical applications.

Thứ Hai, 11 tháng 7, 2011

Annunciation and Notification

SEL-2533 Annunciator

 Ordering Information

Budgetary Price:
$1,500
This compact, ten-window annunciator is ideal for displaying alarm conditions and notifying personnel of abnormal conditions in each individual rack, panel, generator, equipment block, power line terminal, assembly line, conveyor, or other apparatus. Communications ports on the annunciator enable many cost- and labor-saving configurations. For example, use the SEL-2533 as a combined annunciator and field I/O module by wiring contact inputs and outputs to the SEL-2533 and then communicating digitally to a plant's distributed control system (DCS), SEL RTAC®, another SEL-2533 station computer, or other device. Or, order the SEL-2533 without any local I/O, and drive the annunciator inputs with information from remote devices via the communications ports.

SEL-2522 Alarm Panel

 Ordering Information

Budgetary Price:
$2,100
The SEL-2522 is an excellent choice for the annunciation of alarms and operating events. With the ability to indicate the status of up to 36 inputs, the SEL-2522 can be scaled to indicate as few or as many points as needed for each application. Multiple alarm panels can be used for high-density alarm applications. Field configurable labels give the alarm panel the ability to be modified if changes in the number or type of devices being monitored should occur. A wide range of power supply voltages and contact input voltages allows the SEL-2522 to be installed in virtually any system.

Xem thêm chi tiết và các sản phẩm liên quan tại đây: Click here

Thứ Năm, 7 tháng 7, 2011

SEL-411L Rơle bảo vệ so lệch dọc tích hợp điều khiển thế hệ mới


SEL-411L Advanced Line Differential Protection, Automation, and Control System

Ordering Information

Budgetary Price:
$9,040
Fully Optioned Price:
$15,785
Apply the SEL-411L Relay for complete protection and control of any transmission line. The SEL-411L provides differential protection with both phase- and sequence-based operating elements for sensitivity and high-speed operation. Choose from many popular fiber and multiplexed communications options.Distance protection and logic from a complete SEL-421 Protection, Automation, and Control System are included to provide backup protection and integration.
Any transmission line (short, long, or series compensated) can be well protected with the SEL-411L Relay.


Chi tiết xem thêm tại đây:

Thứ Tư, 6 tháng 7, 2011

GIÁM SÁT VÀ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA CÁC RECLOSER

1          GIỚI THIỆU

Ngày nay, công nghệ đang thay đổi với tốc độ rất nhanh, các thiết bị điện tử thông minh (IED) liên tục được cập nhật theo công nghệ và bao gồm những tính năng mới mà trước đó một năm chỉ có thể tồn tại trong tưởng tượng của con người. Làm sao bạn có thể chắc chắn rằng đã không bỏ qua một giải pháp công nghệ tiết kiệm chi phí ? Làm sao bạn dám khẳng định hệ thống hiện có phù hợp với nhu cầu trong tương lai ?

Với cơ sở hạ tầng phức tạp, kết cấu trải rộng khắp trên địa bàn, hiện thực cũng đã cho thấy nhu cầu cấp thiết từ thực tế vận hành và xu hướng phát triển trong ngành điện đang tạo ra yêu cầu tất yếu trong việc giám sát và điều khiển từ xa các Recloser trên hệ thống phân phối điện của các Công ty Điện lực, nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng về chất lượng điện năng, đảm bảo an toàn cung cấp điện cũng như giảm thiểu thời gian mất điện theo các chỉ tiêu như CAIDI (Customer Average Interruption Duration Index), SAIDI (Sum of all customer interruption durations).

Mục tiêu của giải pháp kỹ thuật cho việc giám sát, điều khiển và quản lý các Recloser này bao gồm:

- Xây dựng được hệ thống thu thập và các phần mềm quản lý tương ứng với các Recloser hiện nay của Công ty Điện lực nhằm nâng cao độ tin cậy cho lưới điện trung áp trong phạm vi quản lý.

- Hệ thống thu thập dữ liệu Recloser phải có khả năng thu thập dữ liệu trực tiếp theo thời gian thực từ các Recloser này, đảm bảo tính liên tục và chính xác của dữ liệu, phục vụ công tác vận hành và các ứng dụng nâng cao khác.

- Hệ thống phần mềm quản lý và ứng dụng phải có khả năng trao đổi hai chiều với hệ thống SCADA của Công ty Điện lực và có khả năng cung cấp dịch vụ truy cập dữ liệu cho các phòng ban liên quan trực thuộc.


2          THỰC TẾ GIÁM SÁT VẬN HÀNH RECLOSER

Lợi ích của việc trang bị các Recloser trên hệ thống lưới phân phối của Công ty Điện lực đã được thấy rõ. Thống kê cho thấy có đến khoảng 75% sự cố trên lưới phân phối đường dây trên không là thoáng qua, và hiệu quả mà các Recloser mang lại không chỉ thể hiện qua so sánh với việc trang bị và sử dụng cầu chì (phải thay thế mỗi khi sự cố), rơle bảo vệ ngăn lộ phân phối, mà còn thể hiện qua giá trị mang lại cho chính khách hàng và ngành điện khi đảm bảo độ tin cậy cung cấp điện. Chính vì vậy việc sử dụng hiệu quả các Recloser hiện có và trang bị bổ sung trong những năm tiếp theo vẫn là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của Công ty Điện lực.
Tuy nhiên, hiện nay công tác giám sát vận hành Recloser trên lưới phân phối vẫn chưa khai thác được hết khả năng và ưu thế vốn có của nó. Cụ thể là:
-          Các Recloser đang vận hành không được giám sát liên tục mà chỉ được kiểm tra định kỳ hoặc khi có sự cố cần sửa chữa khôi phục.
-          Dữ liệu vận hành do các Recloser ghi nhận mới được khai thác rất hạn chế phụ thuộc vào thông tin được lưu trữ tại thiết bị, trong công tác kiểm tra xử lý sự cố.
-          Thông số vận hành được ghi chép bằng tay, kém chính xác, không đồng bộ và không hoàn toàn được đảm bảo tính khách quan khi làm báo cáo.
-          Sự cố mất điện chủ yếu được phát hiện và kiểm tra xử lý thông qua thông tin từ phía người dùng, thiếu sự chủ động của nhà cung cấp. Đồng thời, mất nhiều thời gian khoanh vùng xác định sự cố, dẫn đến thời gian mất điện kéo dài.
-          Thao tác vận hành, tách nhánh, hợp nhánh, đòi hỏi nhân viên vận hành phải di chuyển đến từng điểm thao tác để thực hiện, tiêu tốn thời gian và nguồn lực mà vẫn thiếu thông tin tổng thể trực quan về tình trạng lưới phân phối. 
-     Hệ thống không có khả năng tự động điều khiển đóng cắt các Recloser, thay đổi kết cấu lưới theo những  tình  huống vận hành đã được xây dựng sẵn như việc áp dụng các tiện ích mà dữ liệu vận hành thời gian thực có thể mang lại.

 

3          GIẢI PHÁP KỸ THUẬT

3.1         CẤU TRÚC HỆ THỐNG

Để giải quyết các yêu cầu đặt ra từ thực tế vận hành các Recloser trên lưới phân phối, cần thiết trang bị một “Hệ thống giám sát điều khiển từ xa các Recloser trên lưới phân phối” tại trung tâm giám sát vận hành của Công ty Điện lực. Hệ thống sẽ bao gồm những thành phần chính sau:
-          Các thiết bị phần cứng tại trung tâm giám sát vận hành như hệ thống máy tính chủ, thiết bị mạng LAN, … .Các thiết bị đầu cuối kênh truyền, sẽ được lắp đặt tại các vị trí có Recloser
-          Cơ sở hạ tầng viễn thông hiện có hoặc thuê đường truyền của bên thứ ba
-          Hệ thống phần mềm cơ sở và phần mềm ứng dụng tại trung tâm vận hành
-          Hệ thống máy tính và phần mềm khai thác ứng dụng tại các phòng ban liên quan

Hình 1: Cấu trúc tổng thể “Hệ thống giám sát điều khiển từ xa các Recloser trên lưới phân phối”

Hệ thống trung tâm sẽ kết nối liên tục với các Recloser lắp trên lưới phân phối, dữ liệu từ các Recloser được thu thập và lưu trữ theo thời gian thực tại các Server lắp đặt tại trung tâm. Tất cả các ứng dụng từ cơ bản như giám sát vận hành, báo cáo, phân tích sự cố đến các ứng dụng nâng cao như tự động hóa lưới phân phối, … được xây dựng trên kho dữ liệu thời gian thực này.

Hình 2: Cấu trúc phần mềm và trao đổi dữ liệu mở rộng

3.2         PHẠM VI TRANG BỊ VÀ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ

3.2.1       Hệ thống trung tâm

Đây là thành phần quan trọng nhất của hệ thống, toàn bộ thông tin cần thiết cho việc điều hành lưới điện sẽ được hệ thống trung tâm thu thập, xử lý, phân phối đến các ứng dụng cần thiết để nhân viên vận hành, cán bộ kỹ thuật đủ thẩm quyền có thể tương tác với toàn bộ thiết bị cần giám sát điều khiển, cũng như giao tiếp với các ứng dụng khác. Hệ thống trung tâm cũng sẽ hỗ trợ các trung tâm phụ như đối với các điều độ điện lực cấp dưới, các hệ thống phụ sẽ được phân quyền điều khiển và giám sát nhất định, đồng thời kết nối với hệ thống trung tâm thông qua các đường truyền tốc độ cao.
Phần cứng của hệ thống trung tâm được cung cấp bởi các nhà sản xuất danh tiếng có uy tín về chất lượng sản phẩm và dịch vụ, dễ thay thế mở rộng.
Cáp mạng LAN Cat5e tiêu chuẩn hoặc cáp quang, đối với khoảng cách xa, được dùng kết nối giữa các thiết bị mạng trong hệ thống.
Thiết bị đồng bộ thời gian từ vệ tinh cũng được trang bị cho hệ thống tại trung tâm.
Ngoài ra, trung tâm còn được trang bị hệ thống nguồn đảm bảo, máy in, máy fax, bàn điều hành, camera giám sát, hệ thống phóng hình, (tùy theo nhu cầu cụ thể của người dùng).

3.2.2       Đường truyền viễn thông

Hệ thống kênh truyền từ các vị trí lắp đặt Recloser trên lưới phân phối về trung tâm có thể được thiết lập theo những phương án sau, nhằm tận dụng tối đa cơ sở hạ tầng hiện có của Công ty Điện lực:
-          Tận dụng các kênh cáp quang hiện có tại các trạm gần vị trí Recloser
-          Trang bị thiết bị đầu cuối kênh truyền bằng sóng radio ( ”Base station” tại trung tâm, ”repeater” nếu cần và ”remote unit” tại vị trí Recloser )
-          Trang bị thiết bị đầu cuối kênh thuê bao GSM/GPRS/3G của các nhà cung cấp dịch vụ thứ ba như Vinaphone, Viettel, Mobifone.
Với các đặc điểm như vị trí lắp đặt các Recloser phân tán trên lưới phân phối, dung lượng dữ liệu truyền nhỏ, thì việc sử dụng kênh truyền GSM/GPRS/3G là rất phù hợp trong thời điểm hiện tại.
Các kênh truyền từ trung tâm tới các phòng ban liên quan trong Công ty Điện lực có thể được tận dụng trên mạng nội bộ hiện có hoặc thiết lập mới một cách dễ dàng.
Kênh trao đổi dữ liệu giữa hệ thống trung tâm và các trung tâm điều độ, nếu có, cũng có thể tận dụng kênh truyền hiện hữu hoặc bổ sung cho phù hợp với thực tế yêu cầu.
 

3.3         HỆ THỐNG PHẦN MỀM CƠ SỞ VÀ ỨNG DỤNG

Cấu trúc phần mềm của hệ thống trung tâm được thiết kế mở, tính mô đun hóa cao, dễ dàng bảo trì, nâng cấp và mở rộng trong tương lai, sẽ bao gồm:
- Phần mềm hệ điều hành
- Mô đun phần mềm kết nối, thu thập và quản lý truyền tin
- Mô đun phần mềm xử lý và phân phối dữ liệu thời gian thực
- Mô đun phần mềm giao diện giám sát vận hành (HMI)

Và có thể tùy chọn thêm:
- Mô đun phần mềm quản lý Recloser trên bản đồ địa lý (AM/FM/GIS)
- Mô đun tính toán ứng dụng quản lý vận hành lưới phân phối
- Mô đun phần mềm cổng dữ liệu vận hành
- Mô đun phần mềm cảnh báo SMS
- Mở rộng với hệ thống đo đếm và quản lý công tơ từ xa
      - Mở rộng với hệ thống miniSCADA và kết nối với các trạm tích hợp


Hệ thống hỗ trợ các chuẩn quốc tế, tính phổ biến cao, có thể làm việc với nhiều giao thức khác nhau: IEC60870-5-101, ICCP/TASE.2, IEC60870-5-103, IEC60870-5-104, IEC61850, Modbus, DNP... ,cho phép mở rộng hoặc kết hợp với hệ thống đo đếm và quản lý công tơ từ xa: AMR (Automatic meter reading)/ AMI (Advanced Metering Infrastructure).
Hệ thống ứng dụng các chuẩn bảo mật nghiêm ngặt cho lĩnh vực công nghiệp điện như Critical Infrastructure Protection – CIP.

Bonus:

Recloser giảm thời gian mất điện như thế nào?


Địa chỉ liên hệ: contact@ats.com.vn

Q&A: Smart metersBy Kevin Peachey 
Consumer affairs reporter, BBC News
Smart meter display next to a gas hob
The government is planning for every home to have smart meters
The government is unveiling plans for every home in Britain to be equipped with smart meters by the end of 2020.
It said that energy suppliers will be responsible for installing the meters in millions of homes.
So how will this affect householders, and will it cost or save them money?
What is expected to happen?
The government wants every home in Britain to be installed with smart meters - a device that shows exactly how much gas and electricity is being used.
This should bring an end to estimated bills, because the technology could send back an accurate meter reading to your energy company every day.
According to the Energy Retail Association, which represents the energy companies, the technological advance would be the equivalent of using wireless broadband instead of sending a telegram.
No more estimates. Will that mean they get my bill correct?
There have been thousands of complaints from householders who claim they have been overcharged on direct debit bills.
Consumer groups said this meant energy suppliers were getting free loans from customers. In March, regulator Ofgem told the companies to make charges clearer but said there was no "systematic" abuse of the direct debit system.
Smart meters should put this debate to bed, and would mean that householders no longer need to let the gasman in to read the meter.
People might even by able to check their usage on the internet, or share tips for cutting bills on social networking websites.
But installing these meters will be a big job. Some 26 million electricity and 22 million gas meters will need to be fitted.
That sounds expensive. Who pays?
You will not receive a bill from your energy company for installing a new meter, but you will pick up some of the cost.
Industry estimates suggest that the total installation bill will be £7bn.
That amounts to about £15 per household per year between 2010 and 2020, but £10 of this will be covered from savings made by companies who no longer need to pay people to read meters, and the cost of dealing with complaints should fall.
That leaves £5 a year that would be put onto bills, but the industry thinks that - by keeping an eye on the meter - householders will cut their energy use and so reduce their annual bill by between £25 and £35.
These savings might come by changing habits such as switching off the television, rather than leaving it on standby.
Consumer groups are keen to see all the savings made by energy companies are passed on to the consumer, rather than just boosting their profits.
A look at how the meter works

How do I get one of these meters?
There are trials of smart meters going on at the moment, so some householders have already got them.
Under the plans, each home would get a new smart gas meter and a new electricity meter. One is the "host" meter, that will communicate with you and the supplier.
The responsibility to install them will fall to the energy suppliers, rather than the distribution networks.
Will this make it more difficult to switch supplier to save on bills?
Your new smart meter might have your current supplier's branding on it, but don't be fooled.
They might look different, but all the meters should have the same specifications so if you want to switch suppliers you will not need to get a new meter installed.
Switching suppliers to get a better deal should be as easy as it is now.
You will not get a different meter if you pay in different ways - such as pre-payment or quarterly by cheque.
What about bills at business properties?
Large businesses should have smart meters within five years, according to the government.
Small businesses should get smart meters in the same timeframe as consumers.