Thứ Hai, 1 tháng 8, 2011

Khảo sát tại Bắc Ninh

Sau khảo sát, có nhiều điều để nghĩ, tóm lại thế này đây:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét